KOSZT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ – OD 2019r. ODLICZYSZ OD PODATKU

KOSZT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ – OD 2019r. ODLICZYSZ OD PODATKU

Na mocy rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018r. (treść ustawy / wykaz) można m.in. odliczyć od podatku dochodowego „ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem” oraz „montaż instalacji fotowoltaicznej”.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Dzięki wprowadzonym ulgom podatkowym, inwestycja w instalację fotowoltaiczną bardzo korzystnie wpływa na opłacalność oraz zmniejsza stopę zwrotu całego przedsięwzięcia, oto przykład: instalację fotowoltaiczną zakupioną w cenie 50 000 zł, można odliczyć od podstawy podatku dochodowego w kwocie 9000 zł (kwota stanowi 18% z wydanych 50 000 zł). W przypadku gdy kwota podatku jest niższa od kwoty ulgi, odliczenie przysługuje również w kolejnych latach.

Komentarze

Zostaw komentarz

* Required field